Fiskekortbestemmelser

I løpet av siste 10 årsperiode er det utsatt ca 80000 ørret i våre vann. 60 % av inntektene fra kortsalget brukes til kultivering og utsetting av ørret. Kjøper du kort hjelper du til med å bedre fritidsfiskemulighetene i kommunen.

 

Kjøp fiskekortet på nett: www.inatur.no - www.perfish.no

Prøv - det er mye enklere enn du tror.

Utsalgssteder for fiskekort og fiskekartbok

Aurskog:
YX Aurskog, Aurskog For og Fritid


Bjørkelangen:
Interjakt, Bjørkelangen Intersport, YX 7/11. Norli bokhandel 

Løken:
Esso- Løken 

Setskog:
Høland og Setskog sparebank (i åpningstiden)

Lillestrøm:

Gero Sportsfiske


Kan også kjøpes med SMS

Dagskort: Send FISKEKORT ABZ10 til 2377

Ukeskort: Send FISKEKORT ABZ11 til 2377

Nå kan du også betale med VIPPS hos våre forhandlere.

Fiskekortpriser

Årskort gjelder fra 1. april til 31.mars.

Vi er pålagt av skattemyndighetene å legge moms på kortprisen. I fylkesskattekontoret begrunnelse var det avgjørende at vi solgte fiskekort for over 140 000,- kr og at vi er en sammenslutning hvor grunneierne er en part. Disse er å betrakte som næringsdrivende og derfor moms.

Årskort en person: kr. 300,-
Årskort familie:
kr. 450,- Gjelder ektefelle/samboer.
Hyttefiskekort: kr. 450,- Gjelder eier og alle besøkende på hytte.
Ukekort:
kr. 150,- Gjelder fra utfyllingstidspunkt.
Døgnkort:
kr. 50,- Gjelder fra utfyllingstidspunkt.
Fiskekartboka:
kr. 150,-

Fiskekortregler - Generelle bestemmelser

- NB! DET ER BARE TILLAT MED EN STANG PR PERSON!!

- Ikke spre ørekyte eller andre fiskearter.
- Det er forbudt å fiske med levende fisk som agn.
- Kast ikke fiskeavfall i sjøer, elver og bekker.
- Fiskeredskap, båter og annet utstyr må være helt tørt før det brukes i annet vassdrag.
- Ørret som er mindre enn 25 cm skal settes ut igjen.
- Elver, bekker og os-partier er fredet i oktober.
- Alle vann mindre enn 2 kvadrat km har forbud mot bruk av motorbåt.
- Brygger må bare brukes etter avtale med grunneier.
- Motorferdsel utenom åpne veger er ikke tillatt.
- Det er ferdselsforbud over dyrket mark og plantefelt i tidsrommet 30/4 til 14/10
- Fiske i strandsone, bekker og elver ved bebyggelse, og dyrket mark kan foregå etter avtale med grunneier.
- Åpen ild i utmark er forbudt i perioden 15/4 til 15/9.
- Det er kun tillatt å ta med 3 ørret pr. døgn. Fisker du flere skal de settes forsiktig tilbake i vannet. Fanget fisk som gjedde og ulike karpefisker skal bringes hjem. Kast ikke fanget fisk i naturen.

 

Spesielle bestemmelser

I noen av vannene som vi setter ut ørret hvor fiskepresset er stort har vi innført egne regler:

Vi i Aurskog-Høland Fiskeadministrasjon ønsker at alle skal ha lik mulighet til å få ørret og ikke minst stor ørret. Reglene er innført for å heve størrelsen på ørreten, minske uttak av fisk og øke sannsynligheten for at alle skal få ørret.

 

Endringer/Tillegg:

Det er fangstbegrensning på 3. ørret pr. døgn pr. person. Når 3 ørret er avlivet skal fisket opphøre til neste dag. Fang og slipp kan praktiseres med omhyggelighet, men kun med flue som agn. Overtredelser av reglementet vil kunne medføre erstatningsansvar.

Barn under 16 år fisker gratis, men må forholde seg til gjeldende regler.

Fangsten skal på oppfordring framvises fisketilsynet.

De øvrige kortregler for Aurskog Høland Fiskeadministrasjon er gjeldende på de punkter som ikke er omtalt her.

Lykke til med fisket!

Languages