Fisketips

Fluefiske fra flytering er blitt meget populært.

Ørretfiske

Vi har nå mange vann med brukbar ørretbestand takket være utsetting av ørret fra Klekkeriet til Bjørkelangen Settefisk gjennom flere år.

Vår og høst er beste tiden. Treffer du klekketiden for den store døgnfluen kan du oppleve et eventyrlig bra fiske. Meiting, spinnerfiske og ikke minst fiske med fluestang er effektivt for å ta de store ørretene. Ørreten er den mest populære sportsfisken i Norge.I Aurskog-Høland satser vi mye på å tilby godt ørretfiske. Hos oss kan du fiske ørret i bekker, små skogsvann og større sjøer. Ørretbestanden er sårbar og avhengig av utsettinger. Derfor har vi innført en fangstbegrensning på 3 fisk pr. fisker pr. døgn i alle vann, se egneregler for fluefiskevann i infofolderen.Ørretfiskesesongen med stang er lang hos oss. Fra begynnelsen av mai til slutten av oktober. Beste fiskeperiodene er i mai-juni og august-september. Vær obs på fredning i elver og bekker i oktober måned. Kun stangfiske er tillatt etter ørret, garn og oter er forbudt. Størrelsen på ørret i kommunen ligger vanligvis på mellom 300 og 500 gram. Men langt større fisk blir tatt hvert år. I de større vannene blir det hvert år tatt ørret på over 2 kilo. Vi setter også ut litt stor fisk for å øke spenningen!

Les mer om fiske etter ørret med fluestang her.

 

Fiske etter gjedde

Gjeddefiske: De store sjøene våre har en meget god bestand av stor gjedde. Slukfiske fra land og dorging fra båt kan gi meget godt resultat.

Gjedda er en attraktiv fiskesort som det er gode muligheter å fiske etter i Aurskog-Høland. I våre større vann er det ikke umulig å få gjedde på kroken som kan veie over 10 kilo. Den finnes også i mindre vann og i rennende vassdrag. Gjedda er svært tilpassningsdyktig derfor kan du finne den der du minst aner det.

Gjedda leker etter isløsningen og da kan du finne den når vannet varmes opp langs bredden i sivområdene. Leiken kan bare foregå når temperaturen i vannet er fra 2- 10 grader. I denne perioden er det beste fiske fra land. Da oppholder storgjedda seg på grunnere vann nær og i sivområdene. Fiskedyp fra 1-5 meter. Sener i juni-august når vanntemperaturen blir over 10-12 grader går gjedda lengre ut i vannet og finnes på fra 5-15 meter.  Da er det sesongen for dorgefiske fra båt på dypere vann.

Erfaringer tilsier at gjedda er på hugget like etter leiken om våren. I en kort periode kan den fiskes på meget grunt vann. Senere på sommeren finner du den på dypere vann i kanten av grunner eller skrenter. På høsten kan du igjen finne den på grunnere vann. I elver og ospartier er det mattilgang og skjul som bestemmer oppholdsstedet. Elvenes munningsområder kan være spesielt bra.

Ulike dybder og kunstagn krever forskjellig utstyr. Utstyret må uansett tilpasses størrelsen på fisken du er på jakt etter. Grov gjedde krever kraftig stang og line med stålfortom og store sluk eller wobblere. Fortommen bør være minst 30 cm lang.

Fiske fra land

Tidlig på våren før leiken, kan små spinnere eller sluker være effektive på grunt vann. Sveiv sakte. Etter leiken skal en gå over til større kunstagn som store sluker og wobblere. Om sommeren i varmere vann kan en sveive inn raskere. Ofte må du foreta flere kast på samme sted før gjedda hugger. Det er vanlig at gjedda kan følge agnet helt inn til land uten å hugge. Bytte av agn eller uregelmessig hastighet i innsvevingen kan likevel lokke til hugg

Kastefiske om våren og høsten fra land krever presisjon. Små lommer i sivet, pynter eller ved veltet trær kan du ofte finne gjedde som lurer på byttefisk.

Et lite mattips: Gjeddeburgere med dressing, rå løk og revet gullerot må bare prøves!

Fiske fra båt

Fra båt kan du prøve på grunner med kast i vifteform eller drive langs sivkanten og kaste inn mot land. Et tips. Se etter småfisk som hopper. Det kan være et tegn på at gjedda er ute og jakter etter småfisk som skremt flykter unna gjeddekjeften. Utover sommeren trekker gjedda ut på dypere vann. Fisker du med stang må du la wobbler, spinner eller sluken synke helt ned til bunnen før du sveiver inn. Bruk trappetrinnsmetoden ved innsveving.

Dorging fra båt kan også være meget effektivt. En bør da stille inn wobbler og hastighet på båten slik at agnet nesten subber bunnen der en dorger. Dette kan være et effektivt fiske både vår og sommer.

Snakk med lokalbefolkningen. De vet nok om de beste fiskeplassene i større vann. Fluefiske etter gjedde kan også være effektivt og ikke minst svært spennende. Store streamer som kan være fortynget kan gi meget godt fiske. En kan også bruke flue som opphengerfluer på slukstanga. Dette har vist seg å være utrolig tillokkende for gjedda.

Gjeddefiske er populært på kontinentet og hvert år kommer det utenlandske fiskere til Aurskog-Høland for å fiske etter storgjedda. Den finner du i Hølandselva med Bjørkelangsjøen og Fossersjøen. Ulviksjøen, Setten og Mjermen er også finne sjøer med til dels grov gjedde.

 

Abborfiske

Isfiske er populært, men det er også godt meitefiske med stang i de fleste vann. Det er registrert bedre størrelse på abboren i flere vann etter at vannet har blitt kalket og kultivert.

Etter isløsningen søker også abboren inn på grunnere vann for å gyte. Steiner, greiner og kvaster i vannet brukes til å legge ut eggene på. Abborens bitelyst ser ut til å styres av lufttrykk og barometertilstand. Dette fordi abboren i motsetning til annen fisk har en lukket svømmeblære som ikke kan reguleres for å utligne trykk. Dersom lufttrykket faller må abboren søke dypere for å utligne trykket. Når lufttrykket stiger må abboren kompensere ved å søke oppover. Derfor ser det ut til at abboren er mer aktiv ved stigende lufttrykk.

Abboren er en utfordring på lett redskap og kan gi artige fiskeopplevelser. Siden abboren er en stimfisk kan det godt være at du kan få flere samtidig dersom du har opphengere på slukstanga ved kastefiske fra land med spinner.

En livlig variert innsveiving kan gi best resultat når du fisker med kasteutstyr fra land. På isfiske kan det være lokkende å stoppe med små sitrende, vibrerende bevegelser. Dette går det også an å gjøre under innsveiving med kastestang på sommeren.

I mai og juni er det vanlig å fiske på grunt vann fra 1- 2 meters dyp. Ofte er det best fiske tidlig på morgenen. Fisk gjerne i nærheten av kvisthauger hvor fisken gyter.

På dypere vann jakter ofte abboren på laue og krøkle. Vet du hvor lauestimene står på grunner på fra 6-14 meter eller når den beiter i overflaten, kan du ha et flott abborfiske fra båt. Laue jages ofte av abborstimer, derfor kan plassene du finner abboren variere noe fra dag til dag. Se etter tegn som hoppende fiskestimer eller måker som jakter på fiskestimer i overflaten i de større vannene.

Abboren fiskes også ofte med meitestang. Spesielt i våre mange små skogsvann er dette populært. La barna fiske fra land. Her kan det være godt fiske utenfor siv og ved kvistvaser eller lignende. Mark og maggot kan være effektivt agn. I Aurskog-Høland er isfiske etter abbor populært. Spesielt fint er det å isfiske når det går mot lysere tider i mars og april.

Velg riktig farge på agnet. I grumsete vann er sølv best mens i klart vann kan rødt og kontrastfarger hvitt eller gult fiske best.. Sort spinner kan også være bra i klart vann. Bruk lette små spinnere på grunt vann. Fisker du på 2-5 meter er tyngre mer kompakte spinnere best. Abboren ser ut til å foretrekke rødt så derfor kan et hackle på kroken i rødt ofte gi bra resultat.

I Aurskog-Høland kan du finne pen abbor i våre større fiskerike sjøer. Ikke uvanlig med abbor på ½ kilo eller mer. I de små putter eller skogsvann er det ofte «tusenbrødrene» som dominerer. Men her kan en jo kompensere med å ta inn i store mengder.

NB: Mange hevder at abbor er den beste matfisken. Sprøststekt benfrie abborfileer med godt smør og rømme i panna og nypoteter kan måle seg med det beste fra et fransk kjøkken. Herrlig! Lær deg å filetere abbor uten å få med bena. Da vil også ungene elske sprøstekt abbor.

Filetering: Skjær opp magen og ta ut innmaten. Lag snitt på begge sider av ryggfinnen i i hele ryggens lengde gjennom skinnet. Ta tak i skinnet i nakken med kniv og tommel og flekk/riv av skinnet bakover. Riv så sakte at kjøttet ikke følger med på skinnet. Gjenta på den andre siden. Bruk en skarp tynn fiskekniv og skjær fra ryggraden og ned ut filetene. Ferdig og benfri og rett i panna. Bon apetit!

Skitt fiske

Tips for tilbakesetting av fiskFukt alltid hendene før du tar i fisken, da unngår du å skade huden til fisken. Hold fisken som bildet viser, så ligger den rolig og du unngår å skade innvollene. Bruk gjerne en tang for å løsne kroken dette skåner både fisk og krok.

Når fisken skal settes ut, holder du den forsiktig under buken og rundt halerota til den går av seg selv. Vil den ikke, gi den kunstig åndedrett ved å føre den frem og tilbake i vannet.

 

Languages